Strona główna
O PATRONIE

O PATRONIE

      Od ośmiu lat promujemy naszego patrona, Ziemię Zawichojską.

     Dzień 15. października 2009 roku to jeden z ważniejszych w historii naszej szkoły. Wtedy właśnie odbyła się uroczystość nadania imienia naszej szkole. Było to przedsięwzięcie dużej rangi, efekt działań młodzieży, rodziców i Rady Pedagogicznej. Dzięki temu zyskaliśmy indywidualną tożsamość oraz prawo do posiadania sztandaru, który podczas różnych uroczystości przypomina nam, jak ważnymi wartościami są: Bóg, Honor, Ojczyzna, Nauka.

     Poprzez imię promujemy Ziemię Zawichojską, jej historyczny charakter, wybitnych mieszkańców, urodzajność, urokliwe położenie i niepowtarzalne piękno. Dzięki swojemu imieniu nasza szkoła wyróżnia się spośród innych placówek. Imię naszej szkoły nawiązuje nie tylko do historii królewskiego miasta, siedziby kasztelana, ale również okolicznych ziem, terenów często niszczonych przez najazdy, najpierw Tatarów, potem Szwedów. Piękna Ziemia Zawichojska to szczególne wąwozy lessowe Wyżyny Sandomierskiej, tereny żyzne i urozmaicone.

     Z Zawichostem i okolicą wiąże się działalność słynnych postaci, tj.: książęta Leszek Biały i Bolesław Wstydliwy, błogosławiona Salomea, król Kazimierz Wielki, rycerz Zawisza Czarny z Garbowa, kasztelani: Aleksander Tarło i Stanisław Tarło, wynalazca Roman Cichowski, płk. Berek Joselewicz, historyk Szymon Askenazy.

Ziemia Zawichojska jest pięknym patronem, znanym i bliskim nam wszystkim.