Strona główna
RAMOWY ROZKŁAD DNIA

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Praca z dziećmi przebiega w zależności od organizacji pracy grupy, jak również od warunków atmosferycznych w sali bądź na powietrzu.

                               TAK SPĘDZAMY CZAS W PRZEDSZKOLU

6:30-7:30   Codziennie z uśmiechniętą minką przychodzimy do przedszkola. Żegnamy się z mamą i tatą, witamy się z kolegami i z koleżankami. Bawimy się kącikach zainteresowań, zabawy konstrukcyjno- manipulacyjne, tematyczne itp…

7:30-9:00 Uczestniczymy w zajęciach dodatkowych. Przygotowujemy się do śniadania, pomagamy porządkować salę- sprzątamy zabawki, myjemy ręce. Uczestniczymy w zabawach ruchowych.

9:00-9:30  Jemy śniadanko, siedzimy grzecznie przy stoliku, nie rozmawiamy. Po skończonym śniadanku, dziękujemy.

9:30-9:45  Myjemy ząbki w łazience, przygotowujemy się do zajęć.

9:45- 10:45  Odbywają się zajęcia zorganizowane wg planów w oparciu o podstawę programową. Malujemy, wycinamy, lepimy, śpiewamy, tańczymy. Bierzemy udział w zabawach badawczych, ćwiczeniach gimnastycznych, uczymy się wierszy, ładnie opowiadać.

10:45-11:45  Wychodzimy na podwórko- obserwujemy przyrodę, prowadzimy zabawy badawcze , bierzemy udział w wycieczkach i spacerach , bawimy się na placu zabaw.

11:45- 12:00  Przygotowujemy się do obiadu, wykonujemy czynności samoobsługowe w łazience i higieniczne w toalecie.

12:00-12:30 Jemy pyszny obiadek!

12:30-13:30  Odpoczywamy- słuchamy bajek. Uczestniczymy w zabawach z kolegami i koleżankami w/g własnych pomysłów. Utrwalamy wiadomości zdobyte na zajęciach. Uczestniczymy w zajęciach rozwijających aktywność twórczą i ekspresję.

13:30-14:00  Uczestniczymy w zajęciach dodatkowych. Przygotowujemy się do podwieczorku Uczestniczymy w zabawach ruchowych.

14.00-14:30  Podwieczorek.

14:30-15:25  Uczestniczymy w zabawach dowolnych w kącikach zainteresowań.

15:30  DRZWI DO PRZEDSZKOLA JUŻ ZAMYKAMY! DO ZOBACZENIA DO JUTRA, PRZEDSZKOLAKI !!!