Strona główna
Sekretariat

Sekretariat

PANI  MARIA  MYŚLIWSKA  ZAPRASZA

Uczniu, czy wiesz co możesz załatwić w sekretariacie?

Po przeczytaniu poniższych punktów już będziesz wiedział.

Uczeń w sekretariacie :

  • ·         Składa dokumenty o przyjęcie go do szkoły
  • ·         Wyrabia legitymację szkolną
  • ·         W razie wypadku może zadzwonić do rodziców

Oprócz tego pracownik sekretariatu szkolnego :

  • ·         Przechowuje akta i dokumenty
  • ·         Przyjmuje telefony i telegramy , informuje dyrekcję o sprawach służbowych zgłaszanych telefonicznie
  • ·         Obserwuje cię przez monitoring
  • ·         Przechowuje pieczątki
  • ·         Prowadzi dokumentację dotyczącą spełniania obowiązków szkolnych przez młodzież zamieszkałą w gminie i poza obwodem szkoły