Strona główna
ŚWIETLICA

ŚWIETLICA

       Głównym celem działalności świetlicy jest zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im optymalnych warunków rozwoju.

Świetlica szkolna zaprasza w roku szkolnym 2022/2023 w godzinach od 7.00 do 15.20(dla osób dojeżdżających do chwili ostatniego odwozu autobusu szkolnego).

       Kartę zgłoszenia ucznia do świetlicy (mieszkającego w Zawichoście) można pobrać w świetlicy szkolnej. Uczniowie dojeżdżający zapisani są obligatoryjnie.

Kierownik świetlicy: mgr Monika Majewska- Bartos

Wychowawcy: mgr Anna Żak, mgr Agnieszka Dąbrowska, mgr Aneta Dimter, mgr Sylwia Orłowska

Plan godzin nauczycieli w świetlicy szkolnej

     PLAN PRACY NAUCZYCIELI ŚWIETLICY
W ROKU SZKOLNYM 2022-2023

 

Lp

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

7:00 – 7:55

Orłowska Sylwia

Dimter Aneta

Bartos Monika

Bartos Monika

Żak Anna

1

7:55 – 8:50

Żak Anna

Bartos Monika

Bartos Monika

Bartos Monika

Dąbrowska Agnieszka

2

8:50 – 9:50

 

Żak Anna

Bartos Monika

Bartos Monika

Bartos Monika

Bartos Monika

3

9:50 – 10:45

 

Żak Anna

Bartos Monika

Bartos Monika

Żak Anna

Żak Anna

4

10:45 – 11:45

 

Żak Anna

Bartos Monika

Bartos Monika

——–

Żak Anna

5

11:45 – 12:45

 

Bartos Monika

——-

Dimter Aneta

Orłowska Sylwia

Bartos Monika

6

12:45 – 13:35

Bartos Monika

Dąbrowska Agnieszka

Dimter Aneta

Dąbrowska Agnieszka

Dimter Aneta

7

13:35 – 14:30

 

Bartos Monika

Żak Anna

Żak Anna

Dimter Aneta

Bartos Monika

8

14:30 – 15:20

Bartos Monika

Żak Anna

Dąbrowska Agnieszka

Dimter Aneta

Bartos Monika

 

               Jesteśmy otwarci na potrzeby naszych podopiecznych i staramy się dostosowywać zajęcia do wieku i zainteresowań dzieci. Oferujemy im różne formy zajęć, mając na uwadze program wychowawczy szkoły. Dbamy o to, aby zajęcia dydaktyczne były przeplatane aktywnym wypoczynkiem.

Sale wyposażone są w odpowiedni sprzęt dostosowany do potrzeb dzieci. Świetlica systematycznie doposażona jest i wzbogacana w nowe gry, pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt do zajęć rekreacyjno – sportowych oraz materiały do zajęć plastycznych.

W świetlicy prowadzone są zajęcia:

 • rozwijające sprawność manualną, np.: rysowanie, kolorowanie, malowanie kredkami i farbami, wycinanie, wydzieranie;                   
 • kształtujące umiejętności wypowiadania się na zadany lub dowolny temat, np.: rozmowy, pogadanki oraz zabawy słowne pobudzające wyobraźnię dziecka i rozwój jego słownictwa;
 • kształtujące umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy, np.: gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, konkursy, odrabianie prac domowych;
 • ćwiczenia umiejętności samodzielnego czytania ze zrozumieniem,  uważnego czytania tekstu przez nauczyciela,  np.: czytanie baśni, bajek, opowiadań; zwiększające sprawność fizyczną, np.: gry i zabawy ruchowe  (jeżeli to tylko możliwe, to na świeżym powietrzu);
 • kształtujące umiejętności właściwego posługiwania i korzystania z komputera

   Do zadań świetlicy należy w szczególności:

 • stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku,
 • dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wychowanków,
 • rozwijanie ich zainteresowań i zamiłowań,
 • propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
 • kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych,
 • wdrażanie zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie,
 • podnoszenie kultury życia codziennego,
 • niwelowanie trudności dydaktycznych (pomoc w odrabianiu zadań domowych),
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi, problemowymi.

Przy świetlicy funkcjonuje stołówka szkolna, która oferuje jednodaniowy posiłek. 

Cena obiadów:

– dla uczniów Szkoły Podstawowej wynosi 4,00 zł, płatne do 10-go następnego miesiąca!

Nieobecność dziecka należy zgłaszać pod nr tel.: 15/ 836 47 08.

Karty zapisu na obiady można otrzymać w świetlicy szkolnej. Osoby ubiegające się  o bezpłatne dożywianie dzieci proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu uzyskania akceptacji.

Zawartość strony oraz wszystkie fotografie są autorstwa ZSiP w Zawichoście, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich oraz prawach pokrewnych wszelkie prawa do fotografii i materiałów na stronie są własnością autora. Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie tekstów, zdjęć, jest zabronione i wymaga zgody na piśmie.