DLA EWY

„BĄDŹ DOBRY I SZLACHETNY, BĄDŹ DO POMOCY GOTOWY”

                                                                                                                                         Wolfgang Goethe

            Ważne w życiu każdego z nas są: zdrowie, siła, wiara i nadzieja. Bywa, że w jednej chwili los zmienia nasze plany i oczekiwania. Umiejmy więc dostrzec wokół nas tych, którym nasza gotowość do niesienia pomocy okaże się potrzebna.

Właśnie mija rok, kiedy nasza koleżanka Ewa Stępień znalazła się w takiej sytuacji.

Kolejny raz grono życzliwych jej osób przeprowadziło akcję, która choć w drobnej części ułatwi jej zmaganie się z chorobą.

Podczas imprezy „Wianki 2018” zorganizowaliśmy kiermasz ciast i słodyczy. Dochód ze sprzedaży przeznaczyliśmy na rehabilitację naszej koleżanki.

Rozprowadzaliśmy również koszulki i kubeczki podarowane przez członków Motokropli.

Przy wejściu na stadion sportowy w Zawichoście nauczyciele naszych szkół – wolontariusze zbierali datki do puszek, które poprzez Stowarzyszenie Człowiek – Człowiekowi zostaną w całości przekazane na potrzeby Ewy.

Mimo deszczowej pogody kiermasz ciast i zbiórka do puszek przyniosły owocne rezultaty. Cieszymy się, że Ewa wraca do zdrowia, jej forma jest coraz lepsza. Mocno jej kibicujemy. Będziemy ją wspierać, organizując kolejne takie akcje.

         Ewa i Piotr Stępniowie składają serdeczne podziękowania dla organizatorów imprezy, członków Motokropli, nauczycieli Zespołu Szkoły i Przedszkola oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zawichoście, rodziców i uczniów za przygotowanie ciast oraz dla wszystkich ofiarodawców.

„Wartość człowieka mierzy się tym, co może ofiarować innym.”

Dyrekcje : ZSiP i ZSO oraz nauczyciele

Zawartość strony oraz wszystkie fotografie są autorstwa ZSiP w Zawichoście, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich oraz prawach pokrewnych wszelkie prawa do fotografii i materiałów na stronie są własnością autora. Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie tekstów, zdjęć, jest zabronione i wymaga zgody na piśmie.

Leave a Comment

*

*