Strona główna
KAMPANIA EDUKACYJNA „BEZPIECZNIE NA WSI”

KAMPANIA EDUKACYJNA „BEZPIECZNIE NA WSI”

29. września uczniowie klasy IV uczestniczyli w spotkaniu z pracownikami Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, którzy przeprowadzili kampanię edukacyjną pod hasłem „Bezpiecznie na wsi”.
Celem spotkania było zwrócenie uwagi na niebezpieczne czynności i sytuacje związane z codziennym życiem w gospodarstwie rolnym oraz promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą na terenach wiejskich.
Uczniowie z zaciekawieniem słuchali cennych rad i wskazówek na temat bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym oraz aktywnie włączali się do rozmowy.
Jesteśmy pewni, że dzięki prelekcji nasi uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa.

A. Stępień

Leave a Comment

*

*