Strona główna
Nie taka fizyka straszna, jak ją malują…

Nie taka fizyka straszna, jak ją malują…

Fizyka w grupie nauk przyrodniczych pełni niezwykle ważna rolę, dlatego też pomysł na tego rodzaju innowację powstał w wyniku dotychczasowych obserwacji występujących wśród uczniów problemów z nauką tego przedmiotu. W wyniku zdobytych wiadomości i własnych przemyśleń zrodził się pomysł wprowadzenia do naszej szkoły nieco innych metod nauczania niż tradycyjne. Od kilu lat obserwuje się wzrost zainteresowania uczniów nowoczesnymi metodami nauczania, z wykorzystaniem komputera, tablicy interaktywnej, a przede wszystkim takich metod aktywnych, które angażują każdego ucznia do samodzielnego planowania i projektowania własnej nauki.

Głównym założeniem innowacji było zachęcenie uczniów do aktywnego odkrywania świata nauki poprzez doświadczenia i eksperymenty oraz rozbudzenia ciekawości poznawczej u dzieci. Uczniowie klas ósmych odwiedzili swoich młodszych kolegów, uczniów klasy I-ej i II-ej. W ramach wspólnych zajęć przeprowadzili pokazy – proste eksperymenty dla dzieci.

Podczas kilkunastu doświadczeń, uczniowie w urozmaicony sposób przekazywali wiedzę w doświadczeniach, do których użyto wszystkiego, co można znaleźć w domowych szafkach. Miało to na celu uświadomienie im, że do eksperymentowania nie potrzeba specjalnego laboratorium. Mali uczniowie czerpali wiele radości z obserwacji. Ich zaciekawienie, zaangażowanie oraz zabawa wynikająca z odkrywania i przeżywania spotkania z nauką mieszały się ze wspólną, zgodną i twórczą zabawą.

Renata Rybus

Zawartość strony oraz wszystkie fotografie są autorstwa ZSiP w Zawichoście, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich oraz prawach pokrewnych wszelkie prawa do fotografii i materiałów na stronie są własnością autora. Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie tekstów, zdjęć, jest zabronione i wymaga zgody na piśmie.

Leave a Comment

*

*