Strona główna
„Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.”

„Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.”

    21 grudnia 2018r. Pani Dyrektor Anna Żak w obecności  Pani Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost  Katarzyny Kondziołki, zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli i uczniów, dokonała oficjalnego otwarcia pracowni przyrodniczo-ekologicznej.

    Pracownia powstała dzięki  przystąpieniu szkoły do programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pod nazwą: ,,Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej– Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”. W ramach dotacji zakupiono sprzęt oraz pomoce dydaktyczne z czterech zakresów: ochrony powietrza atmosferycznego i energii odnawialnej, ochrony wód, ochrony gleb i powierzchni ziemi oraz pomiarów i badań przyrodniczych

W roku szkolnym 2018/2019 działania edukacyjne z wykorzystaniem zasobów pracowni będą realizowane  w ramach:

1. Zajęć lekcyjnych ( podczas omawiania zagadnień ekologicznych i przyrodniczych objętych podstawą programową),

2.   Zajęć pozalekcyjnych

– Koła Młodego Przyrodnika

– Projektów:

  • Flora i fauna wybranych ekosystemów w Zawichoście
  • Inteligentna energia
  • Zawichojskie-ziemia bez śmieci
  • Laboratorium Informacji Ekologicznej

Ponadto w ramach projektu zostaną przeprowadzone konkursy, wycieczki, akcje ekologiczne angażujące nie tylko uczniów, ale także całą społeczność lokalną.

Mamy nadzieję, że realizacja zadań przyczyni się do podniesienia jakości pracy naszej szkoły.

Mariola Garbacz

Zawartość strony oraz wszystkie fotografie są autorstwa ZSiP w Zawichoście, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich oraz prawach pokrewnych wszelkie prawa do fotografii i materiałów na stronie są własnością autora. Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie tekstów, zdjęć, jest zabronione i wymaga zgody na piśmie.

Leave a Comment

*

*