Strona główna
„RATUJEMY KLIMAT”

„RATUJEMY KLIMAT”

II edycja konkursu plastycznego

Świat Oczami Młodych” pod hasłem „Ratujemy klimat

została ogłoszona w naszej szkole, w klasach IV-VII.                                                  

       Przeprowadzono zajęcia edukacyjne. Zaprezentowano stronę internetową i zapoznano uczniów z tematyką konkursu. Zwrócono  uwagę na zamieszczone tam materiały edukacyjne, porady, linki oraz przykładowe prace. Zaprezentowano najpiękniejsze znaczki wydane przez Pocztę Polską S.A. oraz zapoznano z serią artykułów „ZNACZKI POCZTOWE W PIGUŁCE”. Przedstawiono problem ochrony klimatu i wpływ każdego z nas na jego ochronę.                                                                                                                                                 

Młodzież wykazała duże zainteresowanie tematyką. Na konkurs  wpłynęło 15 prac. Przeprowadzono eliminacje wewnątrzszkolne. Podczas apelu szkolnego ogłoszono plebiscyt. Każdej pracy został losowo przyporządkowany numer. Uczniowie  głosowali na wybraną pracę wpisując na kartce jej numer oraz swoje nazwisko. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwała komisja w składzie: Pani Dyrektor Anna Żak oraz reprezentanci Samorządu Uczniowskiego (przewodniczący poszczególnych klas). Po policzeniu głosów i sporządzeniu protokołu  komisja ogłosiła wyniki. Uczniowie, których prace uzyskały największą ilość głosów to:

1.    Aleksandra Sendrowicz „Samochodów mniej- Ziemi lżej”

2.    Gabriela Romańska „Zielona Energia”

3.    Piotr Dziubiński „Odnawialne źródła”

MARIOLA GARBACZ

Zawartość strony oraz wszystkie fotografie są autorstwa ZSiP w Zawichoście, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich oraz prawach pokrewnych wszelkie prawa do fotografii i materiałów na stronie są własnością autora. Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie tekstów, zdjęć, jest zabronione i wymaga zgody na piśmie.

Leave a Comment

*

*