Strona główna
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

       Rozpoczęcie roku szkolnego to ważny dzień w życiu każdego ucznia. 4. września uczniowie uroczyście pożegnali wakacje, a powitali nowy rok szkolny 2023/2024.

O godzinie 8:00 uczniowie, nauczyciele oraz rodzice zgromadzili się na uroczystej Mszy Świętej, a następnie wszyscy spotkali się na szkolnym boisku. Podczas inauguracji roku szkolnego Pani Dyrektor Agnieszka Gubernat – Gajek powitała wszystkich przybyłych uczniów, rodziców, grono pedagogiczne oraz zaproszonych gości. Szczególne słowa skierowała do najmłodszych, rozpoczynających naukę w naszej szkole.

Wszystkim życzyła wielu sukcesów, wytrwałości w realizacji celów oraz powodzenia w zdobywaniu wiedzy i nowych umiejętności.

Na zakończenie – w imieniu burmistrz Zawichostu  Ewelina Ura – Kamińska (zastępca burmistrza) wręczyła akty nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego paniom: S. Jach i S. Orłowskiej.

Po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego odbyły się spotkania uczniów z wychowawcami.

Początek roku szkolnego jest momentem skupiającym w sobie wiele różnych oczekiwań nauczycieli, uczniów oraz rodziców. Warto więc zapamiętać słowa kardynała S. Wyszyńskiego „Każda rzecz wielka musi kosztować i musi być trudna. Tylko rzeczy małe i liche są łatwe”.

Nauczycielom życzymy pozytywnej energii, uczniom sukcesów w zdobywaniu wiedzy i kolejnych umiejętności, natomiast rodzicom satysfakcjonującej ich współpracy ze szkołą.

A. Stępień

Leave a Comment

*

*