Strona główna
Wiwat Sejm, wiwat Naród, wiwat wszystkie Stany!

Wiwat Sejm, wiwat Naród, wiwat wszystkie Stany!

      W niedzielę będziemy świętować rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. To jedno z ważniejszych polskich świąt narodowych. Przez lata zaborów, ale także po odzyskaniu niepodległości data ta stała się symbolem walki Polaków o odzyskanie suwerenności i niezawisłości państwa.

Konstytucja z 3 maja 1791 roku była pierwszą w Europie, a drugą na świecie (po amerykańskiej z 1787 roku) spisaną ustawą zasadniczą, regulującą ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja 3 Maja została przyjęta przez Sejm Czteroletni. Zmieniła ustrój państwa na monarchię konstytucyjną oraz ograniczyła demokrację szlachecką, znosząc formalnie liberum veto.

Głównymi autorami Konstytucji 3 Maja byli: król Stanisław August Poniatowski , Ignacy Potocki , Hugo Kołłątaj, Stanisław Małachowski oraz Stanisław Staszic.

Konstytucja 3 Maja została zapisana w 11 artykułach, które poprzedzał uroczysty wstęp (preambuła). Ustawa Rządowa wprowadzała trójpodział władzy: na ustawodawczą, wykonawcząsądowniczą. Zapewniała ponadto prawo powszechnej wolności dla szlachty oraz mieszczaństwa. Regulowała prawa i obowiązki obywateli oraz zasady funkcjonowania władz państwowych

Przeciwnicy Konstytucji 3 Maja poprosili władczynię Rosji, Katarzynę II, o pomoc w jej obaleniu. Interwencja wojsk rosyjskich nastąpiła rok po uchwaleniu konstytucji i zakończyła się drugim rozbiorem Polski . Ostatni, trzeci rozbiór, dokonany w 1795 roku, położył kres istnieniu Rzeczypospolitej. Konstytucja 3 Maja została uchwalona zbyt późno, aby uratować nasz kraj przed upadkiem.

Jednak pamięć o tamtych wydarzeniach pozwoliła Polakom przetrwać czasy zaborów, kiedy przez 123 lata nie było Polski na mapie Europy.

My też pamiętajmy o tym, że . . .                                                              

Tym, co w Polsce dali myśl,

Aby stworzyć cud majowy,

Cześć z oddaniem złóżmy dziś,

Przed pamiątką chyląc głowy.

                             [Michał Aret]                 

Gdyż . . . Naród, który traci pamięć, przestaje być Narodem                              

[Józef Piłsudski]    

Opracowała  Aneta  Gajewska

Leave a Comment

*

*