Strona główna
ZAPRASZAMY uczniów i rodziców ……

ZAPRASZAMY uczniów i rodziców ……

Rok szkolny 2019/2020: początek roku szkolnego Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło, że rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych odbędzie się 2 września 2019 r.

Z A P R A S Z A M Y ! ! !

8.00 – MSZA ŚWIĘTA

9.15 – Uroczystość z udziałem zaproszonych gości na sali gimnastycznej ZSiP w Zawichoście

Uczniowie z Zawichostu udają się do kościoła pod opieką rodziców, uczniowie dojeżdżający obowiązkowo pod opieką wychowawców.

Leave a Comment

*

*