DYREKCJA

Dyrektor szkoły: mgr Agnieszka Gubernat Gajek

Zastępca dyrektora szkoły: mgr Aneta Gajewska