Strona główna
DLA RODZICÓW

DLA RODZICÓW

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Informacja dla rodziców/ opiekunów prawnych dzieci dojeżdżających do placówek edukacyjnych na terenie gminy Zawichost przekazana przez Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWROTU PODRĘCZNIKÓW DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

STOŁÓWKA – SZKOŁA PODSTAWOWA– ważne!!!

STOŁÓWKA – PRZEDSZKOLE w ZSiP– ważne!!!

Regulamin przewozu uczniów do szkół oraz przedszkola na terenie Gminy Zawichost

Ferie zimowe w szkole – ZAPRASZAMY

ZESZYTY ĆWICZEŃ 2020/2021– ważne!!!

 

 

Skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej

Przewodnicząca – Anna Nowak

w-ce przewodnicząca –  Karolina Bednarska

skarbnik – Paulina Tatar


Skład Rady Rodziców Przedszkola

Przewodniczący – Maciej Romański

w-ce przewodnicząca –  Minika Maruszczak

skarbnik – Anna Kaptur