Strona główna
DLA RODZICÓW

DLA RODZICÓW

ZESZYTY ĆWICZEŃ – ważne!!!

 

 

Skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej

Przewodnicząca – Anna Nowak

w-ce przewodnicząca –  Karolina Bednarska

skarbnik – Paulina Tatar


Skład Rady Rodziców Przedszkola

Przewodniczący – Maciej Romański

w-ce przewodnicząca –  Minika Maruszczak

skarbnik – Anna Kaptur