Strona główna
Laboratorium Informacji Ekologicznej

Laboratorium Informacji Ekologicznej

           W ramach projektu „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej” odbywały się zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klasy VII. Zajęcia miały charakter badawczy: uczniowie przeprowadzali doświadczenia, dokonywali pomiarów i obserwacji z wykorzystaniem zestawów doświadczalnych otrzymanych  w ramach projektu. Zestawy zawierały niezbędne odczynniki chemiczne, szkło i sprzęt laboratoryjny.

W trakcie zajęć uczniowie m.in.:

  • oznaczali zawartość tlenu w wodzie pochodzącej z różnych źródeł
  • badali twardość wody
  • badali wodę na obecność fosforanów i azotanów
  • badali próbki wody na obecność żelaza, chlorków i siarczynów
  • oznaczali pH gleby

Dzięki uzyskanym wynikom uczniowie posiedli wiedzę dotyczącą tego, jakie parametry wpływają na dobrą jakość wody pitnej oraz tej, która stanowi środowisko życia dla organizmów wodnych. Dowiedzieli się również, jakie są skutki dla organizmów wodnych oraz dla człowieka w sytuacji przekroczenia dopuszczalnych norm jakości wody.

Barbara Góralska

Zawartość strony oraz wszystkie fotografie są autorstwa ZSiP w Zawichoście, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich oraz prawach pokrewnych wszelkie prawa do fotografii i materiałów na stronie są własnością autora. Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie tekstów, zdjęć, jest zabronione i wymaga zgody na piśmie.

Leave a Comment

*

*