Strona główna
III SZKOLNY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA

III SZKOLNY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA

      III Szkolny Konkurs Pięknego Czytania został rozstrzygnięty. Tegorocznej edycji przyświecały słowa Henryka Sienkiewicza, które wypowiedział na uroczystości „rozdawnictwa nagród imienia Nobla” w 1905 roku.

„Głoszono ją umarłą, a oto jeden z tysięcznych dowodów, że ona żyje!…Głoszono ją podbitą, a oto nowy dowód, że umie zwyciężać!”

    Celem spotkania było zapoznanie z utworami z Listy 44 tekstów Antologii Niepodległości poprzez głośne ich czytanie. Jest to zestaw  przygotowany z myślą o jubileuszowym roku – stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Prezentuje on powstałe na przestrzeni wielu wieków utwory, zaliczane do kanonu polskiej literatury patriotycznej.

    Konkurs przebiegał dwuetapowo. W październiku wyłoniono po trzy osoby z klasy V a, V b, VI, VII i VIII. Uczniowie ci zaprezentowali wybrane przez siebie utwory z Listy 44 tekstów Antologii Niepodległości  podczas uroczystego spotkania na sali gimnastycznej 21 listopada 2018 r. w obecności kolegów i koleżanek ze swoich klas. Jury w składzie: pani dyrektor Anna Żak, pani pedagog Alicja Hołody oraz pani katechetka Magdalena Krawczyńska oceniało wystąpienia uczestników wg szczegółowych kryteriów. Brano pod uwagę: dykcję, intonację, głośność, interpretację oraz dobór czytanego tekstu.

Tło plastyczne konkursu stanowiły prace uczniów klasy VI i VII – origami „Orzeł”.

    Aby zachęcić uczestników konkursu, dodać im otuchy i podkreślić doniosłość chwili pani Magdalena Krawczyńska przeczytała tekst „Bogurodzicy”. Doskonały przerywnik występów stanowiły również pieśni patriotyczne wykonane przez uczennice szkoły podstawowej i gimnazjum w Zawichoście przygotowane przez panią Monikę Majewską Bartos.

Komisja konkursowa po wysłuchaniu wszystkich uczestników jednomyślnie przyznała tytuły Mistrzów Pięknego Czytania w każdej z klas. Zostali nimi:

 

  • Patrycja Wójcik, klasa V a
  • Jakub Ferens, klasa V b
  • Justyna Tenderowicz, klasa VI
  • Jakub Jaworski, klasa VII
  • Martyna Bartos, klasa VIII

 

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali wyróżnienia. A byli to: Natalia Kręć, Michalina Kucharska, Aleksandra Nowak, Wiktoria Łukawska, Jakub Małys, Wiktoria Gęza, Karolina Pawłowska, Kacper Lubelczyk, Joanna Stępień, Adam Snopek.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu!

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

W tym miejscu pragniemy podziękować fundatorowi nagród, panu Edwardowi Kędziorze. Już po raz kolejny mogliśmy liczyć na Jego wsparcie.

Mamy nadzieję, że dzięki naszemu konkursowi pogłębiliśmy w uczniach chęć poznania literatury polskiej, a w szczególności literatury patriotycznej – Antologii Niepodległości. W ten sposób włączyliśmy się również w obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Autor: Bożena Pakos, Agnieszka Dąbrowska

Zawartość strony oraz wszystkie fotografie są autorstwa ZSiP w Zawichoście, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich oraz prawach pokrewnych wszelkie prawa do fotografii i materiałów na stronie są własnością autora. Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie tekstów, zdjęć, jest zabronione i wymaga zgody na piśmie.

Leave a Comment

*

*