Strona główna
Sprawozdanie z egzaminu na kartę rowerową

Sprawozdanie z egzaminu na kartę rowerową

      W dniu 16 czerwca 2023 r. uczniowie kl. IV Szkoły Podstawowej im. Ziemi Zawichojskiej w Zawichoście przystąpili do egzaminu praktycznego na kartę rowerową.

Celem tego egzaminu było:
• popularyzowanie zasad i przepisów ruchu drogowego,
• kształtowanie nawyków właściwego zachowania się na drodze,
• popularyzowanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy,
• popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

1. Przed przystąpieniem do egzaminu praktycznego uczniowie zaliczyli część teoretyczną egzaminu na kartę rowerową.
Było to sprawdzenie wiadomości.
Pytania dotyczyły: ogólnej znajomości przepisów ruchu drogowego, znajomości znaków drogowych i zasad ruchu drogowego obowiązujących pieszych i rowerzystów, zasad przejazdu przez skrzyżowania, udzielania pierwszej pomocy medycznej.
Celem egzaminu teoretycznego było sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego niezbędnych do bezpiecznego kierowania rowerem w ruchu drogowym.
2. Część praktyczna.
Egzamin praktyczny odbył się na na specjalnie przygotowanym torze, polegał na ocenie kierującego rowerem pod względem:
a) przestrzegania przepisów w ruchu drogowym
b) umiejętności prawidłowej techniki jazdy , a w szczególności:
– pozycja kierującego na rowerze
– upewnienie się o możliwości jazdy
– upewnienie się o możliwości skrętów i sygnalizacja zmian kierunku jazdy
– hamowanie i zatrzymanie roweru w określonym miejscu

Egzamin na kartę rowerową zaliczyli wszyscy uczniowie klasy IV.
Wszystkim szczęśliwym posiadaczom – pierwszego w życiu „prawa jazdy” Gratulujemy!
Nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie uczniów do egzaminu na kartę rowerową:
Pani Anna Żak – przygotowanie teoretyczne, przeprowadzenie egzaminu teoretycznego.
Pani Monika Majewska-Bartos – przyswojenie uczniom wiedzy na temat pierwszej pomocy przedlekarskiej.
Pan Jacek Stępień – przygotowanie praktyczne, przeprowadzenie egzaminu z umiejętności praktycznych.

Leave a Comment

*

*