Strona główna
UROCZYSTE OTWARCIE EKOPRACOWNI OZE

UROCZYSTE OTWARCIE EKOPRACOWNI OZE

      Nasza szkoła od lat włącza się do różnych projektów ekologicznych.
Jednym z ostatnich działań, w które zaangażowała się cała społeczność szkolna jest program „Ekopracownia – Zielone Serce Szkoły„, finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Efektem naszych działań było otwarcie nowoczesnej pracowni Odnawialnych Źródeł Energii, które odbyło się 21. grudnia 2023 roku.
Uroczyste przecięcie wstęgi, a następnie słowa Burmistrz Zawichostu – pani Katarzyny Kondziołki: „Pracownię OZE w Szkole Podstawowej im. Ziemi Zawichojskiej w Zawichoście uważam za otwartą” były zwieńczeniem naszych działań.
Na uroczystości byli także obecni: zastępca burmistrza – Ewelina Ura – Kamińska, wiceprezes zarządu WOŚiPW w Kielcach – Grzegorz Socha, prezes ogniska ZNP w Sandomierzu – Krystyna Socha, przedstawiciele Rady Miejskiej – Katarzyna Tenderowicz i Marek Grzyb, przedstawiciele Rady Rodziców – Anna Nogacka i Joanna Szeliga, przedstawiciele Grona Pedagogicznego naszej szkoły oraz reprezentacje poszczególnych klas.
W części oficjalnej wydarzenia, głos zabrała wicedyrektor szkoły – pani Aneta Gajewska oraz burmistrz Zawichostu – pani Katarzyna Kondziołka, które podziękowały wszystkim zaangażowanym w realizację tego projektu.
Na przybyłych czekała moc atrakcji naukowych przygotowanych specjalnie na tę okazję przez uczniów klasy VIII: filmik edukacyjny, prezentacja na temat zanieczyszczenia środowiska czy pokaz doświadczeń z wykorzystaniem pomocy zakupionych w ramach projektu. „Młodzi naukowcy” spisali się na medal!
Na zakończenie, na każdego gościa czekał świąteczny upominek – choinka lub gwiazdka wydrukowana przez drukarkę 3D (to również „dzieło” uczniów klasy VIII wykonane na zajęciach informatyki w ramach realizacji projektu „Laboratoria Przyszłości”)
Jesteśmy pewni, że nowo otwarta pracownia, wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne, ułatwi i uatrakcyjni poznawanie tajników odnawialnych źródeł energii uczniom na lekcjach i zajęciach dodatkowych.
Dziękujemy Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania pracowni OZE w naszej szkole.

Zawartość strony oraz wszystkie fotografie są autorstwa ZSiP w Zawichoście, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich oraz prawach pokrewnych wszelkie prawa do fotografii i materiałów na stronie są własnością autora. Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie tekstów, zdjęć, jest zabronione i wymaga zgody na piśmie.

Leave a Comment

*

*