Strona główna
„Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.”

„Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.”

          Szkoła Podstawowa im. Ziemi Zawichojskiej w ZSiP  w Zawichoście uczestniczy w projekcie dofinansowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.”
Jest to projekt realizowany w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego.

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 24 000 zł. Pozostałe środki w wysokości 6 000 zł stanowią wkład własny Gminy Zawichost.

Leave a Comment

*

*